Hej! Vi har skapat ett nytt hem åt de senaste nöjesnyheterna på TV3Play.se istället.

Vi ses där!

Tävlingsregler: Vinn signerat album av JTR

Tävlingen pågår fr.o.m den 11/3/2015 t.o.m. den 11/02/2015 och går ut på att svara på en fråga på juicyplay.se, skriva en motivering varför du skall vinna, samt gilla JuicyPlay på Facebook. När du fyllt i formuläret registreras dina uppgifter hos JuicyPlay. Juryn bedömer svaren utifrån svaret samt motiveringarna och utser därefter vinnare. Utöver din ordinarie taxa för uppkoppling på internet, kostar det ingenting att delta i tävlingen.

Vinnarna meddelas under dagtid via de kontaktuppgifter som deltagaren angivit i tävlingen och presenteras sedan på www.juicyplay.se efter tävlingsperiodens slut.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinstens värde är ca 99 kronor.

Deltagarnas kontaktuppgifter kommer endast att användas av JuicyPlay för att kunna meddela och presentera vinnaren. Vinnaren kontaktas av JuicyPlay per mejl.

Följande personer kan ej delta i tävlingen:
Personer anställda hos MTG, samt deras respektive familjemedlemmar.

Juryn består av representanter från JuicyPlay vars bedömning är opartisk, och vars beslut inte går att överklaga.

Vid tekniskt fel, missförstånd eller någon konflikt rörande rätt svar är det beslut som fattas av JuicyPlay att betrakta som slutgiltigt. Vinsten skickas ut inom 5 arbetsdagar från det att vinnarna presenterats om inte något utanför JuicyPlays kontroll inträffar, såsom av vinnaren fel utlämnade uppgifter, helgdagar o.dyl. Tävlingsperioden pågår fr.o.m den 11/3/2015 t.o.m. den 11/02/2015. Vinsten kan ej överlåtas, bytas mot kontanter eller ändras. 

JuicyPlay är inte ansvariga för tävlingsdeltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet allvarligt begränsas av någon anledning som ligger utanför JuicyPlays rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan teknisk funktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller sms-trafik. Förändrad lagstifning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.

i denna artikel:

Du kommer att älska det här!

Senaste
 Ad
 Ad