Hej! Vi har skapat ett nytt hem åt de senaste nöjesnyheterna på TV3Play.se istället.

Vi ses där!

Tävla och vinn Kristian Täljeblads manschettknappar

Tävla och vinn Kristian Täljeblads manschettknappar

Kristians uttryck ”Haadee” har redan blivit kult. I det senaste avsnittet av #SagaoKristian visade Ume-pojken upp sina alldeles egna manschettknappar med uttrycket – och nu kan de bli dina.

Genom att medverka i JuicyPlay:s tävling har du chans att vinna ett av tre par Kristian-knappar. För att tävla ska du lägga upp en bild på Instagram där du tolkar uttrycket ”Haadee” på valfritt sätt. Tagga bilden med #SagaoKristianTavling och @JuicyPlaySE. Kom ihåg att du måste ha ett öppet konto för att kunna tävla.

Vinnarna kommer att meddelas genom en kommentar på vinnarbilderna på Instagram. Vinnarna kommer även att presenteras på www.juicyplay.se i början av januari 2014.

Du ser Kristian bära manschettknapparna i tredje avsnittet av #SagaoKristian här. 

 

Tävlingsregler:

1. Tävlingen arrangeras av TV3 AB (”TV3”) via Instagram.

2. För att delta i tävlingen skall du vara minst arton (18) år, eller ha målsmans godkännande och vara bosatt i Sverige. Är du under 18 måste du intyga i kommentaren till ditt Instagram-inlägg att målsman godkänt din medverkan. TV3’s anställda och deras anhöriga får ej delta i tävlingen.

3. Tävlingen går ut på att tagga en bild på Instagram med hashtaggen #SagaoKristianTavling och @JuicyPlaySE. Bilden ska tolka uttrycket ”Haaaadeeee” på valfritt sätt.

4. Juryn går igenom bilderna som taggats och väljer ut de tre bidragen som bäst tolkat uttrycket ”haaaadeeee” på det roligaste och mest innovativa sättet. Juryn består av Kristian Täljeblad samt representanter från JuicyPlay, TV3, vars bedömning är opartisk och vars beslut inte går att överklaga.

5. Vinsten består av manschettknappar där tre vinnare får ett par knappar var. Ett par manschettknappar har ett värde på 349 SEK. För att äga rätt att ta emot priset måste vinnaren följa dessa Tävlingsregler, tillämpliga lagar, förordningar och regler.

6. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinsten kan inte överlåtas, bytas mot kontanter eller ändras, vad avser innehåll eller omfattning.

7. Tävlingsperioden pågår från och med den 25/12/2014 till och med den 6/01/2015. Enbart tävlingsbidrag uppladdade via Instagram kommer att tas emot. Tävlingsbidragen måste vara uppladdade på Instagram senast vid midnatt den 6/01/2015 för att vara giltiga. Utöver din ordinarie taxa för uppkoppling på internet kostar det ingenting att delta och deltagandet i tävlingen är inte förenat med något köptvång.

8. Deltagarna är själva ansvariga utgivare av sina respektive tävlingsbidrag. För att ha möjlighet att vinna pris i tävlingen måste deltagarna ge JuicyPlay rätt att utan kostnad och utan ytterligare tillstånd publicera tävlingsbidragen samt vinnarnas namn på Juicyplay’s, eller något av TV3’s närstående bolags, plattformar samt i övrigt använda tävlingsbidragen för marknadsföringsändamål relaterade till programmet #SagaoKristian, utan begränsning i tid, geografiskt, till medium, i uttrycksform eller på annat sätt.

9. JuicyPlay ansvarar inte för borttagna, stötande eller ogiltiga bidrag. Det är upp till varje tävlande att själv ansvara för att Instagrams villkor för uppladdning av bilder är uppfyllda.

10. Vid tekniskt fel, missförstånd eller någon konflikt rörande vinnarbidragen är det beslut som fattas av JuicyPlay att betrakta som slutgiltigt. Vinsten skickas ut inom fem arbetsdagar från det att JuicyPlay fått kontakt med vinnaren.

11. Vinnarna kommer att meddelas genom en kommentar på vinnarbilderna på Instagram, där vinnarna kommer att uppmanas att ta kontakt med JuicyPlay via en där angiven mailadress. Om inte JuicyPlay, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnarna genom kontakt på Instagram inom två dagar från det att vinnarna utsetts, eller om de utsedda vinnarna inte uppfyller kraven för att få delta i tävlingen, utser juryn en ny vinnare. Deltagaren i tävlingen ansvarar själv för att ta kontakt med JuicyPlay via de uppgifter som lämnas på Instagram. Vinnarna kommer att presenteras på JuicyPlay den 13 januari.

12. JuicyPlay är inte ansvarigt för tävlingsdeltagares möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför JuicyPlay’s rimliga kontroll, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse.

13. Uppgifter om tävlingsdeltagare, så som namn och adress kommer att användas för att informera vinnarna om vinster och för distribution av vinster.

14. Om du har några frågor med anledning av dessa tävlingsregler, vänligen kontakta info@juicyplay.se.

Du kommer att älska det här!

Senaste
 Ad
 Ad